Revolgy ISO:IEC 27001:2013 certifikace

Žijeme v digitálním věku, kdy informační bezpečnost hraje klíčovou roli pro podniky, ale také ve vztahu k zákazníkovi. Revolgy se zavázalo poskytovat nejvyšší úroveň zabezpečení pro své zákazníky. Vnímáme naše informační aktiva jako významný a cenný zdroj. Vyhlášením politiky informační bezpečnosti se jsme se zavázali vytvořit, zavést, provozovat, monitorovat, kontrolovat, udržovat a zlepšovat “Systém řízení bezpečnosti informací” (Information Security Management System - ISMS).